| Mapa serveru | Fakulty VUT | česky english 

Zlámalův seminář
V zimním semestru 2017/18

Seminář se koná v seminární místnosti 1842 v 18. podlaží budovy A1 Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2. v 13 hodin.

Program:

 • středa 15. listopadu 2017
  Prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
  (Ústav matematiky a statistiky PřF MU)

  Matematika inspirovaná raným křesťanstvím
  Při pokusech rekonstruovat šíření náboženství v antice často chybí archeologická data pro testování navrhovaných hypotéz. Jednou z možností, jak chybějící data nahradit, je konstrukce matematických a/nebo počítačových modelů. Tyto modely vyvolávají nové otázky, které mohou být zajímavé i matematicky.Příspěvek představí dva modely (šíření idejí v antickém Středomoří, soupeření dvou rituálních praxí) které vedly ke kvalitativní analýze diferenčních nebo diferenciálních rovnic. Konkrétně se jedná o vyšetřování stability rovnic difúze v diskrétním prostoru a rovnic s distribuovaným zpožděním.
 • středa 29. listopadu 2017  
  Doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph. D.
  (Ústav matematiky FSI VUT) 

  Regulární variace a diferenciální rovnice: teorie a metody
  Cílem přednášky je ukázat, že (Karamatova a de Haanova) teorie regulárně se měnících funkcí, v kombinaci s jinými metodami, může být užitečná při studiu kvalitativních vlastností řešení diferenciálních rovnic.Zaměříme se na asymptotiku nelineárních diferenciálních systémůa pololineárních diferenciálních rovnic. Velmi okrajově zmíníme irovnice diferenční a dynamické.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.Tisk článkučlánek mailem
Hlasování probíhá do 22.11
Park a naučná stezka Kurta Gödela
sobota 11. listopadu
Tradiční podzimní výlet