Název Popis Vloženo/Vložil Určeno pro kurz Soubor
Požadavky ke zkoušce z Matematiky I Požadavky ke zkoušce z Matematiky I pro skupinu A 4. 12. 2017
prof. RNDr. Jan FRANCŮ, CSc.
1M-K - Matematika I
M1-1718-Pozadavky.pdf
M1-07-Aplikace derivace Taylorův polynom, výpočet limit - l'Hospitalovo pravidlo, průběh funkce, příklady vyšetřování průběhu funkce, křivky. 4. 12. 2017
prof. RNDr. Jan FRANCŮ, CSc.
1M-K - Matematika I
07-Aplikace_derivace.pdf
M1-06-Derivace Pojem derivace funkce, výpočet derivace, další pojmy 4. 12. 2017
prof. RNDr. Jan FRANCŮ, CSc.
1M-K - Matematika I
06-derivace.pdf
M1-04-Funkce Funkce, základní pojmy, elementární funkce, polynomy a racionální funkce. 4. 12. 2017
prof. RNDr. Jan FRANCŮ, CSc.
1M-K - Matematika I
04-Funkce.pdf
M1-03-Analytická geometrie Vektory, lineární množiny v rovině, lineární množiny v prostoru, kvadratické křivky, kvadratické plochy. 4. 12. 2017
prof. RNDr. Jan FRANCŮ, CSc.
1M-K - Matematika I
03.pdf
M1-02-Lineární algebra Matice a maticové operace, hodnost matice, soustavy lineárních rovnic, determinanty, čtvercové matice, 4. 12. 2017
prof. RNDr. Jan FRANCŮ, CSc.
1M-K - Matematika I
02.pdf
M1-01-Základy matematiky Základy matematiky: logika, důkazy v matematice, základní množinové pojmy, číselné množiny, relace, zobrazení, mohutnost množin, algebraické struktury. 4. 12. 2017
prof. RNDr. Jan FRANCŮ, CSc.
1M-K - Matematika I
01-zaklady.pdf
Vzorová písemka Vzorová písemka z Matematiky I 14. 12. 2014
doc. Mgr. Zdeněk OPLUŠTIL, Ph.D.
1M-K - Matematika I
vzorova_pisemka_M1.pdf
uvodni_strana.doc Úvodní strana semestrální práce 17. 10. 2014
doc. Mgr. Zdeněk OPLUŠTIL, Ph.D.
1M-K - Matematika I
uvodni_strana.docx
priklady_M1.pdf Příklady k semestrálním pracím. 9. 10. 2012
doc. Mgr. Zdeněk OPLUŠTIL, Ph.D.
1M-K - Matematika I
priklady_M1.pdf