Název Popis Vloženo/Vložil Určeno pro kurz Soubor
Numerické metody pro řešení diferenciálních rovnic Počáteční a okrajové úlohy pro ODR, LPDR2: stacionární ve 2D, nestacionární v 1D 1. 5. 2018
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
3NU - Numerické metody II
Num3.pdf