Název Popis Vloženo/Vložil Určeno pro kurz Soubor
S1P - zkouška - teorie S1P - zkouška - možné teoretické otázky 13. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_zk_teoret_otaz.pdf
S1P - písemka ke zkoušce - Vzor S1P - písemka ke zkoušce - Vzor - možné termíny: 5.1.2018; 15.1.2018; 23.1.2018 7. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_Zkouska_Vzor.pdf
S1P - vzorové příklady 03 S1P - vzorové příklady 03 7. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_cvic_3_vzorove_prikl.pdf
S1P - 13 - Testování hypotéz o rozdělení S1P - 13 - Testování hypotéz o rozdělení - přednáška 3. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_13_Test_hyp_rozdel.pdf
S1P - 12 - Testování hypotéz S1P - 12 - Testování hypotéz - přednáška 3. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_12_Test_hyp.pdf
S1P - 11 - Bodové a intervalové odhady S1P - 11 - Bodové a intervalové odhady - přednáška 3. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_11_Odhady.pdf
S1P - 10 - Náhodný výběr S1P - 10 - Náhodný výběr - přednáška 26. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_10_Nahod_Vyber.pdf
S1P - Semestrální práce S1P - Semestrální práce - zadání, seznam, data 21. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_SemPrace_2017.xls
S1P - vzorové příklady 02 S1P - vzorové příklady 02 - pro druhou písemku ve cvičení 20. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_cvic_2pis_vzorove_prikl.pdf
S1P - vzorová 2. písemka Vzorová 2. písemka ve cvičení 20. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_cvic_2pis_2017_VZOR.pdf
S1P - 09 - ZVČ, CLV S1P - 09 - Zákon velkých čísel, centrální limitní věta - - přednáška 18. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_09_ZakVC_CenLV.pdf
S1P - 08 - NV - stochastická nezávislost, funkce NV S1P - 08 - NV - stochastická nezávislost, funkce náhodného vektoru 10. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_08_NV_stnezav_fceNV.pdf
S1P - 07 - Náhodný vektor S1P - 07 - Náhodný vektor - přednáška 5. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_07_Nahod_vektor.pdf
Statistické tabulky Statistické tabulky - výběr 30. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
StatTab_FSI.pdf
S1P - 06 - Náhodná proměnná - vybraná spojitá rozdělení S1P - 06 - Náhodná proměnná - vybraná spojitá rozdělení - přednáška 29. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_06_NP_Vybr_roz_Spoj.pdf
S1P - 05 - NP - vybraná diskrétní rozdělení S1P - 05 - Náhodná proměnná - vybraná diskrétní rozdělení - přednáška 22. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_05_NP_Vybr_roz_Diskr.pdf
S1P - vzorové příklady 01 S1P - vzorové příklady 01 - pro první písemku 16. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_cvic_1pis_vzorove_prikl.pdf
S1P - vzorová 1. písemka S1P - vzorová 1. písemka ve cvičení 16. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_cvic_1pis_2017_VZOR.pdf
S1P - 04 - Číselné charakteristiky NP S1P - 04 - Číselné charakteristiky NP - přednaška 16. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_04_NP_Cisel_charak.pdf
S1P - 03 - Náhodná proměnná S1P - 03 - Náhodná proměnná - přednáška 8. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_03_Nahod_prom.pdf
S1P - 02 - podm. prav. - spolehlivost soustav S1P - 02 - Podmíněná pravděpodobnost - spolehlivost soustav - přednáška 25. 9. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_02_Pod_prav_Spoleh.pdf
S1P - 01 - Náhodný jev, Pravděpodobnost S1P - 01 - Náhodný jev, Pravděpodobnost - přednáška 18. 9. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_01_Nahod_jev_Pravd.pdf
S1P - 00 - Popisná statistika S1P - 00 - Popisná statistika - přednáška 18. 9. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_00_Popis_stat.pdf
opravene materialy Opravene podklady k prednaskam z S1P. 22. 1. 2015
Mgr. Zuzana HÜBNEROVÁ, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
materialyS1P.pdf
zkouskovy tahak U zkoušky bude k dispozici nasledující oficiální tahák. Není třeba jej tisknout ani tvořit vlastní. 19. 1. 2015
Mgr. Zuzana HÜBNEROVÁ, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
vzorcde.pdf
Řešené příklady na testy hypotéz o parametrech normálního rozdělení Příklady na testy hypotéz o parametrech normálního rozdělení - druhá opravená verze 19. 1. 2015
Mgr. Zuzana HÜBNEROVÁ, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
prikladyIO.pdf
Ukázky pravděpodobnostních funkcí a hustot vybraných rozdělení Matlabovsky program s ukázkami pstních funkcí a hustot vybraných rozdělení. 4. 11. 2014
Mgr. Zuzana HÜBNEROVÁ, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
pstnifce.m
Základní typy rozdělení Seznam vybraných rozdělení diskrétních a spojitých náhodných veličin. 26. 10. 2014
Mgr. Zuzana HÜBNEROVÁ, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
zakladnitypyrozdeleni.pdf