Název Popis Vloženo/Vložil Určeno pro kurz Soubor
S1P - vzorové příklady 01 S1P - vzorové příklady 01 - pro první písemku 16. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_cvic_1pis_vzorove_prikl.pdf
S1P - vzorová 1. písemka S1P - vzorová 1. písemka ve cvičení 16. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_cvic_1pis_2017_VZOR.pdf
S1P - 04 - Číselné charakteristiky NP S1P - 04 - Číselné charakteristiky NP - přednaška 16. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_04_NP_Cisel_charak.pdf
S1P - 03 - Náhodná proměnná S1P - 03 - Náhodná proměnná - přednáška 8. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_03_Nahod_prom.pdf
S1P - 02 - podm. prav. - spolehlivost soustav S1P - 02 - Podmíněná pravděpodobnost - spolehlivost soustav - přednáška 25. 9. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_02_Pod_prav_Spoleh.pdf
S1P - 01 - Náhodný jev, Pravděpodobnost S1P - 01 - Náhodný jev, Pravděpodobnost - přednáška 18. 9. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_01_Nahod_jev_Pravd.pdf
S1P - 00 - Popisná statistika S1P - 00 - Popisná statistika - přednáška 18. 9. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_00_Popis_stat.pdf
opravene materialy Opravene podklady k prednaskam z S1P. 22. 1. 2015
Mgr. Zuzana HÜBNEROVÁ, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
materialyS1P.pdf
zkouskovy tahak U zkoušky bude k dispozici nasledující oficiální tahák. Není třeba jej tisknout ani tvořit vlastní. 19. 1. 2015
Mgr. Zuzana HÜBNEROVÁ, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
vzorcde.pdf
Řešené příklady na testy hypotéz o parametrech normálního rozdělení Příklady na testy hypotéz o parametrech normálního rozdělení - druhá opravená verze 19. 1. 2015
Mgr. Zuzana HÜBNEROVÁ, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
prikladyIO.pdf
Ukázky pravděpodobnostních funkcí a hustot vybraných rozdělení Matlabovsky program s ukázkami pstních funkcí a hustot vybraných rozdělení. 4. 11. 2014
Mgr. Zuzana HÜBNEROVÁ, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
pstnifce.m
Základní typy rozdělení Seznam vybraných rozdělení diskrétních a spojitých náhodných veličin. 26. 10. 2014
Mgr. Zuzana HÜBNEROVÁ, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
zakladnitypyrozdeleni.pdf