Název Popis Vloženo/Vložil Určeno pro kurz Soubor
Orientované grafy Úvod do teorie orientovaných grafů, turnaje, eulerovské a hamiltonovské grafy, algoritmy pro hledání cesty minimální délky. 29. 12. 2014
prof. RNDr. Josef ŠLAPAL, CSc.
SGA-A - Grafy a algoritmy
Grafy_3_160119.pdf
Eulerovské a hamiltonovské grafy, obarvitelnost, planarita Základní pojmy a vlastnosti eulerovských a hamiltonovských grafů. Dále je diskutována obarvitelnost a planarita obyčejných grafů. 29. 12. 2014
prof. RNDr. Josef ŠLAPAL, CSc.
SGA-A - Grafy a algoritmy
Grafy_2_160119.pdf
Obyčejné grafy Úvod do teorie obyčejných grafů, tj. jednoduchých neorientovaných grafů bez smyček. Zahrnuty jsou také stromy, kostry a algoritmy pro hledání minimální kostry v ohodnoceném grafu. 12. 12. 2014
prof. RNDr. Josef ŠLAPAL, CSc.
SGA-A - Grafy a algoritmy
Grafy_1_160119.pdf
Graphs and Algorithms Texty Dr. Karla Mikuláška. 9. 5. 2011
prof. RNDr. Josef ŠLAPAL, CSc.
SGA-A - Grafy a algoritmy
Graphs.zip
Toky v sítích Základní pojmy a vásledky týkající se toků v sítích 17. 12. 2007
prof. RNDr. Josef ŠLAPAL, CSc.
SGA-A - Grafy a algoritmy
TTokyVSitich.pdf