Název Popis Vloženo/Vložil Určeno pro kurz Soubor
Matematické metody v teorii proudění Rovnice proudění, hyperbolické rovnice, numerické řešení Eulerových a Navierových-Stokesových rovnic 22. 5. 2017
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
Smm1.pdf
Mating: proudění, požadavky ke zkoušce 2016/17 Seznam otázek ke zkoušce 2016/17 13. 12. 2016
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
CFDZk16.pdf
Úkol 1E, proudění Text zadání 15. 11. 2016
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
CFDDu1DE.pdf
Riemann a Godunov Shock tube problem, přesně a Godunovovy metody 25. 10. 2016
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
Riemann_Godunov.zip
Úkol 4, proudění Text zadání 25. 10. 2016
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
CFDDU4.pdf
Numerical modelling in computational fluid dynamics Rovnice proudění, hyperbolické úlohy, Eulerovy rovnice a jejich řešení metodou konečných objemů 18. 9. 2016
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
cfl.pdf
Řešení Navierových-Stokesových rovnic metodou tlakových korekcí Algoritmus SIMPLE pro numerické řešení Navierových Stokesových rovnic 15. 12. 2015
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
Proudeni.pdf
Úkol 9, proudění Text zadání a programy 24. 11. 2015
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
CFDDU9xx.ZIP
Mating: nespojitá Galerkinova metoda Mating: nespojitá Galerkinova metoda 12. 1. 2015
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
DGmain.pdf
Výpočtová aeroakustika, the Finite Point Method Výpočtová aeroakustika, the Finite Point Method 26. 4. 2012
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
AkuM.pdf
Řešení Navierových-Stokesových rovnic metodou konečných prvků. Popis algoritmu 5. 12. 2011
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
ZAs1.pdf
Řešení nestlačitelného proudění tekutin metodou spektrálních prvků Algoritmus pro stacionární Navierovy Stokesovy rovnice 4. 12. 2008
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
Stk.pdf