Název Popis Vloženo/Vložil Určeno pro kurz Soubor
Numerické metody I pro Matingy Řešení soustav lineárních rovnic, aproximace funkcí, numerické integrování a derivování, řešení nelineárních rovnic,optimalizace 11. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
sn1 - Numerické metody I
NUM.pdf
Vybrané statě z numerických metod Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic, řešení soustav lineárních rovnic metodou nejmenších čtverců, numerické derivování a integrování, výpočet vlastních čísel a vektorů. 5. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
sn1 - Numerické metody I
NM1Mating.pdf
Cleve B. Moler: Numerical Computing with MATLAB Elektronická verze knihy, volně dostupná na adrsese http://www.mathworks.com/moler 25. 9. 2007
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
sn1 - Numerické metody I
MolerVSM.zip