Název Popis Vloženo/Vložil Určeno pro kurz Soubor
SP3_08a_Neparametrické testy_přiklady Neparametrické testy_přiklady 12. 4. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_test_hyp_neparam.xls
SP3_08a_Neparametrické testy Neparametrické testy - část 1 12. 4. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_08a_pred_Nepararm_Testy_hypotez.pdf
SP3 - zadání semestrální práce Zadání semestrální práce 5. 4. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_SP_2017.xls
SP3_07_Testování hypotéz Testování hypotéz 5. 4. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_07_pred_Testy_hypotez.pdf
SP3_06_Bayesovské odhady Bayesovské odhady 29. 3. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_06_pred_Bayesovske_odhady.pdf
SP3_05_Metody odhadů Metody odhadů - momentová metoda, max. věrohodnost 22. 3. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_05_pred_Metody_odhadu.pdf
SP3_05_Postačující statistiky Postačující statistiky 15. 3. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_04_pred_Postacujici_statistiky.pdf
SP3_03b_regulární systém+vektor Regulární systém+vektor 8. 3. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_03b_pred_Regularni_system.pdf
SP3_03_regulární systém Regulární systém hustot 1. 3. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_03_pred_Regularni_system.pdf
SP3_02_Odhad parametrů Odhady parametrů 15. 2. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_02_pred_Odhady_parametru.pdf
SP3_01_připom_pojmů Připomenutí pojmů z S1P a SP2 8. 2. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_01_pred_Pripom_pojmu.pdf