Název Popis Vloženo/Vložil Určeno pro kurz Soubor
SP3 - vzorová písemka SP3 - vzorová písemka 7. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_Pisemka_Vzor.pdf
SP3 - vzorové příklady pro písemku SP3 - vzorové příklady pro písemku 7. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_prehled_prikladu.pdf
SP3 - 07b - Neparametrické testy hypotéz SP3 - 07b - Neparametrické testy hypotéz - přednáška 6. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_07b_Nepararm_Testy_hypotez.pdf
SP3 - 07a - Neparametrické testy hypotéz SP3 - 07a - Neparametrické testy hypotéz - přednáška 22. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_07a_Nepararm_Testy_hypotez.pdf
SP3 - 06 - Testování hypotéz SP3 - 06 - Testování hypotéz - přednáška 15. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_06_Testy_hypotez.pdf
SP3 - Semestrální práce SP3 - zadání semestrální práce 9. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_SP_Zadani_2017-18.pdf
SP3 - 05 - Bayesovské odhady SP3 - 05 - Bayesovské odhady - přednáška 1. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_05_Bayesovske_odhady.pdf
SP3 - 04 - Metody odhadů SP3 - 04 - Metody odhadů - Momentová metoda, Metoda maximální věrohodnosti - přednáška 25. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_04_Metody_odhadu.pdf
SP3 - 03 - Postačující statistiky SP3 - 03 - Postačující statistiky - přednáška 18. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_03_Postacujici_statistiky.pdf
SP3 - 02 - Regulární systém SP3 - 02 - Regulární systém hustot 4. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_02_Regularni_system.pdf
SP3 - 01 - Odhady parametrů SP3 - 01 - Odhady parametrů - přednáška 20. 9. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_01_Odhady_parametru.pdf
SP3 - 00 - Připomenutí pojmů SP3 - 00 - Připomenutí pojmů z S1P a SP2 20. 9. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_00_Pripom_pojmu.pdf