Název Popis Vloženo/Vložil Určeno pro kurz Soubor
Maple 2 Soubor obsahuje příklady do cvičení u počítače pro druhý semestr. 29. 3. 2005
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
2m - Matematika II
M2-E-MAPLE2.PDF
Maple 1 Soubor obsahuje příklady do cvičení u počítače pro první semestr. 29. 3. 2005
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
1m - Matematika I
M1-E-MAPLE1.PDF
M1-A-Příklady z teorie množin Soubor obsahuje příklady na procvičení základních množinových pojmů. 23. 2. 2005
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
1m - Matematika I
M1-A-Příklady z teorie množin.pdf
M1-A-Teorie množin Krátký, ale obsažný učební text z teorie množin 23. 2. 2005
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
1m - Matematika I
M1-A-Teorie množin.pdf
M1-C-Diferenciální a integrální počet Kvalitní učební text univerzitního stylu pojednávající o diferenciálním a integrálním počtu funkcí jedné i více proměnných. 23. 2. 2005
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
1m - Matematika I
M1-C-Diferenciální počet.pdf
M1-B-Příklady z lineární algebry Soubor obsahuje vyřešené příklady ze skript M1-B-Lineární algebra. 23. 2. 2005
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
1m - Matematika I
M1lineární algebra-přiklady.ps
M1-C-Příklady na derivace Soubor obsahuje příklady na procvičení derivací. 27. 1. 2005
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
1m - Matematika I
derf.pdf
M1-C-Příklady na lokální extrémy a inflexní body Soubor obsahuje několik desítek příkladů na procvičení látky o lokálních extrémech a inflexních bodech. 27. 1. 2005
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
1m - Matematika I
extremy.pdf
M1-A-Základy matematiky Soubor obsahuje učební text ze základů matematiky. Tematicky sem patří především úvod do logiky a teorie množin. Text rovněž obsahuje základní pojmy týkající se algebraických struktur. 27. 1. 2005
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
1m - Matematika I
HORAKZM.pdf
M1-C-Průběh funkce Demostrační program, který podrobně, krok za krokem, analyzuje pomocí limit a derivací průběhy tří konkrétně zadaných funkcí. 27. 1. 2005
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
1m - Matematika I
prubeh001.pdf
M1-B-Kvadriky Soubor obsahuje obrázky základních tvarů kvadrik. Kvadriky jsou plochy druhého stupně, ležící v trojrozměrném prostoru, které jsou analogiemi známých rovinných křivek, nazývaných kuželosečeky. 27. 1. 2005
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
1m - Matematika I
kvadriky.pdf
XX-p-adická čísla Anglický text 26. 1. 2005
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
Neurčeno pro předmět FSI
P ADICKA CISLA.pdf
XX-Galoisova teorie, tělesa Anglický text 26. 1. 2005
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
Neurčeno pro předmět FSI
GALOISOVA TEORIE, TELESA.pdf
M2-Cvičení z Matematiky II Řešené úlohy -učební text pro kombinovanou formu studia. 29. 10. 2003
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
2m - Matematika II
M-2-cv.pdf
M2-Matematika II Učební text pro kombinovanou formu studia. 29. 10. 2003
RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.
2m - Matematika II
M-2-pr.pdf