Název Popis Vloženo/Vložil Určeno pro kurz Soubor
MIV - 09b - Regresní analýza - nelineární MIV - 09b - Regresní analýza - nelineární 2. 5. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
4m - Matematika IV
M4_prednaska_09b_Regres_anal_nelin.pdf
MIV - 09 - Regresní analýza - přímka MIV - 09 - Regresní analýza - přímka 2. 5. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
4m - Matematika IV
M4_vzorce_Reg_Analyza_primka.pdf
MIV - 09 - Regresní analýza MIV - 09 - Regresní analýza 2. 5. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
4m - Matematika IV
M4_prednaska_09_Regres_anal.pdf
SP2 - zkouška - písemka SP2 - zkouška - vzorová písemka 24. 4. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_Zkouska_Vzor.pdf
SP2_13_ Testy DS - kat-anal SP2_13_ Testy Dobré shody, kategoriální analýza 24. 4. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_13_Testy_DS_Kat_anal.pdf
SP2_12_ ANOVA SP2_12_ ANOVA 17. 4. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_12_ANOVA.pdf
Fuzzy - Opakování Fuzzy - Opakování - připomenutí pojmů 11. 4. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s3m - Matematický seminář
SP4_Prip_pojmu_Fuzzy.pdf
PaS - Opakování PaS - Opakování - připomenutí pojmů 11. 4. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s3m - Matematický seminář
SP4_Prip_pojmu_Statis.pdf
MIV - 08 - Testy hypotéz MIV - 08 - Testy hypotéz 11. 4. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
4m - Matematika IV
M4_prednaska_08_Hypot.pdf
SP2_11_ Korelačni analýza SP2_11_ Korelačni analýza - k_rozměrná 10. 4. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_11_Korel_anal_k-roz.pdf
MIV - 07 - Odhady MIV - 07 - Bodové a intervalové odhady 4. 4. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
4m - Matematika IV
M4_prednaska_07_Odhady.pdf
MIV - 06 - Náhodný výběr MIV - 06 - Náhodný výběr 4. 4. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
4m - Matematika IV
M4_prednaska_06_Vyber.pdf
SP2_10_ Korelačni_anal_1_roz SP2_10_ Korelačni analýza - 1_rozměrná 3. 4. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_10_Korel_anal_1-roz.pdf
SP2_09_ Regresní analýza - spec SP2_09_ Regresní analýza - speciální modely 3. 4. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_09_Regr_anal_SpecL_Nelin_reg.pdf
SP2_SP_zadání SP2_ Zadání semestrální práce 27. 3. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_SP_Zadani_2017-18.xls
SP2_vzorová písemka SP2_vzorová písemka 27. 3. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_1pis_VZOR.pdf
SP2_vzorové příklady SP2_vzorové příklady na písemku 27. 3. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2-vzorove_prikl_01.pdf
SP2_08_ Regresní analýza - diagnostika SP2_08_ Regresní analýza - diagnostika 27. 3. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_08_Regr_anal_Diagnostika.pdf
MIV - 05 - Náhodný vektor MIV - 05 - Náhodný vektor 21. 3. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
4m - Matematika IV
M4_prednaska_05_NV.pdf
Zadání sem. práce z MIV Zadání sem. práce z MIV pro skupinu 2A/5 21. 3. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
4m - Matematika IV
SP_2A-5_Zadani.xls
SP2_07_ Regresní analýza - normalita SP2_07_ Regresní analýza - normalita 20. 3. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_07_Regr_anal_Normovany_RM.pdf
SP2_06_ Regresní analýza - přímka SP2_06_ Regresní analýza - přímka 20. 3. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_06_cvic_Reg_Anal.pdf
SP2_06_ Regresní analýza SP2_06_ Regresní analýza - úvod 12. 3. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_06_Regresni_analyza.pdf
MIV - 04 - Spojitá NP MIV - 04 - Spojitá náhodná proměnná 6. 3. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
4m - Matematika IV
M4_prednaska_04_NP_Spoj.pdf
MIV - 03 - Diskretní NP MIV - 03 - Diskretní náhodná proměnná 6. 3. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
4m - Matematika IV
M4_prednaska_03_NP_Diskret.pdf
SP2_05_ Kvadratické formy SP2_05_ Kvadratické formy 6. 3. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_05_Kvadrat_formy.pdf
MIV - 02 - Náhodná proměnná MIV - 02 - Náhodná proměnná 26. 2. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
4m - Matematika IV
M4_prednaska_02_Nahod_Prom.pdf
SP2_04_ Mnohorozměrné NR SP2_04_ Mnohorozměrné normální rozdělení 26. 2. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_04_Mnohoroz_NR.pdf
SP2_03_ Charakteristické funkce - vzorce SP2_03_ Charakteristické funkce - výběr vzorců 20. 2. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
Charak_funkce_NP_NV_vzorce.pdf
SP2_03_ Charakteristické funkce NP NV SP2_03_ Charakteristické funkce náhodné proměnné a náhodného vektoru 19. 2. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_03_Charak_fce_NP_NV.pdf
SP2_02_ náhodný vektor - podmíněné rozdělení SP2_02_ náhodný vektor - podmíněné rozdělení 13. 2. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_02_NV_Podminene_Rozdeleni.pdf
MIV - 00 - Popisná statistika MIV - Popisná statistika - přehled 7. 2. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
4m - Matematika IV
M4_prednaska_00_Popis_Stat.pdf
MIV - 01 - Pravděpodobnost MIV - Pravděpodobnost - Jevové pole, klasická pravděpodobnost, podmíněná pravděpodobnost, spolehlivost soustav 7. 2. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
4m - Matematika IV
M4_prednaska_01_NJ_Pravd_PodP_SS.pdf
SP2_01_Náhodný vektor SP2_01_Náhodný vektor 6. 2. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_01_Nahod_vektor.pdf
SP2_00_Osnova SP2_00_Osnova 6. 2. 2018
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_00_Osnova.pdf