Název Popis Vloženo/Vložil Určeno pro kurz Soubor
SP2_08_ Testy dobré shody Testy dobré shody - kategoriální analýza 25. 4. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_08_pred_Testy_DS_Kat_anal.pdf
SP2_07_ ANOVA Analýza rozptylu 25. 4. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_07_pred_ANOVA.pdf
SP2_SP_kuželosečky Otočená kuželosečka 25. 4. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
Kuzelosecky.pdf
SP2_vzorce_Korel_analyza Souhrn vzorců pro korelační analýzu 20. 4. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
!Vzorce_KorelAnal_tisk.pdf
Fuzzy - Opakovani Fuzzy množiny - Opakovánií ke státnicím 19. 4. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
Fuzzy_Prip_pojmu.pdf
SaP_Opakovani SaP - Opakovánií ke státnicím 19. 4. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
Neurčeno pro předmět FSI
SP4_Prip_pojmu.pdf
SP2_06b_Korelace_n-roz Korelační analýza - pro víceroz. vektor 18. 4. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_06b_pred_Korel_anal_k-roz.pdf
SP3_08a_Neparametrické testy_přiklady Neparametrické testy_přiklady 12. 4. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_test_hyp_neparam.xls
SP3_08a_Neparametrické testy Neparametrické testy - část 1 12. 4. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_08a_pred_Nepararm_Testy_hypotez.pdf
SP2_Data_Váha_Výška Data pro regresi a korelaci 11. 4. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_Data_Vaha_Vyska.xlsx
SP2_06a_Korelace_1roz Korelační analýza - koef. korelace 11. 4. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_06a_pred_Korel_anal_1-roz.pdf
SP2_05d_Regresní analýza - specialni Regresní analýza - specialni modely 11. 4. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_05d_Regr_anal_SpecL_Nelin_reg.pdf
SP2_Regrese_Přímka_Výška_Váha Regrese - Přímka - vzorce -Výška_Váha 5. 4. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_RegAnal_Vyska_Vaha_Vzorce.pdf
SP3 - zadání semestrální práce Zadání semestrální práce 5. 4. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_SP_2017.xls
SP3_07_Testování hypotéz Testování hypotéz 5. 4. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_07_pred_Testy_hypotez.pdf
SP2_05c_ Regresní analýza - diagnostika Regresní analýza - diagnostika 4. 4. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_05c_Regr_anal_Diagnostika.pdf
SP3_06_Bayesovské odhady Bayesovské odhady 29. 3. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_06_pred_Bayesovske_odhady.pdf
SP2 - zadání semestrální práce Zadání semestrální práce 28. 3. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_SP_2017.xls
SP2_05b_Regresní analýza - normalita Regresní analýza - normalita 28. 3. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_05b_Regr_anal_Normovany_RM.pdf
SP3_05_Metody odhadů Metody odhadů - momentová metoda, max. věrohodnost 22. 3. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_05_pred_Metody_odhadu.pdf
SP2_05a_Regresní analýza Regresní analýza - úvod 21. 3. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_05a_Regresni_analyza.pdf
SP2 - vzorová písemka Vzorová písemka 20. 3. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_1pis_VZOR.pdf
SP2 - vzorové příklady pro písemku Vzorové příklady pro písemku 20. 3. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2-vzorove_prikl_01.pdf
SP3_05_Postačující statistiky Postačující statistiky 15. 3. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_04_pred_Postacujici_statistiky.pdf
Matice_vztahy Pár informací o maticích 14. 3. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
!Vzorce_Matice.pdf
NR_vzorce Vzorce pro normální rozdělení 9. 3. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
!Vzorce_NR_tisk.pdf
SP3_03b_regulární systém+vektor Regulární systém+vektor 8. 3. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_03b_pred_Regularni_system.pdf
SP2_04_ Normální rozdělení_c Kvadratické formy 7. 3. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_04c_pred_Mnohoroz_NR_kvad_formy.pdf
SP2_04_ Normální rozdělení_b Mnohorozměrné normální rozdělení 7. 3. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_04b_pred_Mnohoroz_NR.pdf
SP3_03_regulární systém Regulární systém hustot 1. 3. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_03_pred_Regularni_system.pdf
SP2_04_ Normální rozdělení_a Shrnutí pojmů o normálním rozdělení 28. 2. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_04_pred_Mnohoroz_NR_a.pdf
SP2_03_ Charak_fce_NV Charakteristická funkce náhodného vektoru 28. 2. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_03_pred_Charak_fce_NV.pdf
SP2_02_ Charakter_funkce Charakteristická funkce náhodné veličiny 21. 2. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_02_pred_Charak_fce_NP.pdf
SP3_02_Odhad parametrů Odhady parametrů 15. 2. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_02_pred_Odhady_parametru.pdf
SP3_01_připom_pojmů Připomenutí pojmů z S1P a SP2 8. 2. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_01_pred_Pripom_pojmu.pdf
SP2_01_ náhodný vektor Doplnění vlastností pro náhodný vektor 7. 2. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP2 - Pravděpodobnost a statistika II
SP2_01_pred_Nahod_vektor.pdf