Název Popis Vloženo/Vložil Určeno pro kurz Soubor
CM - body z písemky - 2pSTG CM - body z písemky - 2pSTG ---- Změna!!! - oprava 3.1. od 10 hod v 1836 18. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
CM - Matematika III-B
CM_2017_2pSTG_body.pdf
CM - body z písemky - 2pEPP CM - body z písemky - 2pEPP ---- Změna!!! - oprava 3.1. od 10 hod v 1836 18. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
CM - Matematika III-B
CM_2017_2pEPP_body.pdf
CM - body z písemky - 2pAIŘ CM - body z písemky - 2pAIŘ 18. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
CM - Matematika III-B
CM_2017_2pAIŘ_body.pdf
S1P - zkouška - teorie S1P - zkouška - možné teoretické otázky 13. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_zk_teoret_otaz.pdf
S1P - písemka ke zkoušce - Vzor S1P - písemka ke zkoušce - Vzor - možné termíny: 5.1.2018; 15.1.2018; 23.1.2018 7. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_Zkouska_Vzor.pdf
S1P - vzorové příklady 03 S1P - vzorové příklady 03 7. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_cvic_3_vzorove_prikl.pdf
SP3 - vzorová písemka SP3 - vzorová písemka 7. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_Pisemka_Vzor.pdf
SP3 - vzorové příklady pro písemku SP3 - vzorové příklady pro písemku 7. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_prehled_prikladu.pdf
SP3 - 07b - Neparametrické testy hypotéz SP3 - 07b - Neparametrické testy hypotéz - přednáška 6. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_07b_Nepararm_Testy_hypotez.pdf
S1P - 13 - Testování hypotéz o rozdělení S1P - 13 - Testování hypotéz o rozdělení - přednáška 3. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_13_Test_hyp_rozdel.pdf
S1P - 12 - Testování hypotéz S1P - 12 - Testování hypotéz - přednáška 3. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_12_Test_hyp.pdf
S1P - 11 - Bodové a intervalové odhady S1P - 11 - Bodové a intervalové odhady - přednáška 3. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_11_Odhady.pdf
S1P - 10 - Náhodný výběr S1P - 10 - Náhodný výběr - přednáška 26. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_10_Nahod_Vyber.pdf
SP3 - 07a - Neparametrické testy hypotéz SP3 - 07a - Neparametrické testy hypotéz - přednáška 22. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_07a_Nepararm_Testy_hypotez.pdf
S1P - Semestrální práce S1P - Semestrální práce - zadání, seznam, data 21. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_SemPrace_2017.xls
S1P - vzorové příklady 02 S1P - vzorové příklady 02 - pro druhou písemku ve cvičení 20. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_cvic_2pis_vzorove_prikl.pdf
S1P - vzorová 2. písemka Vzorová 2. písemka ve cvičení 20. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_cvic_2pis_2017_VZOR.pdf
S1P - 09 - ZVČ, CLV S1P - 09 - Zákon velkých čísel, centrální limitní věta - - přednáška 18. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_09_ZakVC_CenLV.pdf
SP3 - 06 - Testování hypotéz SP3 - 06 - Testování hypotéz - přednáška 15. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_06_Testy_hypotez.pdf
S1P - 08 - NV - stochastická nezávislost, funkce NV S1P - 08 - NV - stochastická nezávislost, funkce náhodného vektoru 10. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_08_NV_stnezav_fceNV.pdf
SP3 - Semestrální práce SP3 - zadání semestrální práce 9. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_SP_Zadani_2017-18.pdf
S1P - 07 - Náhodný vektor S1P - 07 - Náhodný vektor - přednáška 5. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_07_Nahod_vektor.pdf
SP3 - 05 - Bayesovské odhady SP3 - 05 - Bayesovské odhady - přednáška 1. 11. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_05_Bayesovske_odhady.pdf
Statistické tabulky Statistické tabulky - výběr 30. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
StatTab_FSI.pdf
S1P - 06 - Náhodná proměnná - vybraná spojitá rozdělení S1P - 06 - Náhodná proměnná - vybraná spojitá rozdělení - přednáška 29. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_06_NP_Vybr_roz_Spoj.pdf
SP3 - 04 - Metody odhadů SP3 - 04 - Metody odhadů - Momentová metoda, Metoda maximální věrohodnosti - přednáška 25. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_04_Metody_odhadu.pdf
S1P - 05 - NP - vybraná diskrétní rozdělení S1P - 05 - Náhodná proměnná - vybraná diskrétní rozdělení - přednáška 22. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_05_NP_Vybr_roz_Diskr.pdf
SP3 - 03 - Postačující statistiky SP3 - 03 - Postačující statistiky - přednáška 18. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_03_Postacujici_statistiky.pdf
S1P - vzorové příklady 01 S1P - vzorové příklady 01 - pro první písemku 16. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_cvic_1pis_vzorove_prikl.pdf
S1P - vzorová 1. písemka S1P - vzorová 1. písemka ve cvičení 16. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_cvic_1pis_2017_VZOR.pdf
S1P - 04 - Číselné charakteristiky NP S1P - 04 - Číselné charakteristiky NP - přednaška 16. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_04_NP_Cisel_charak.pdf
S1P - 03 - Náhodná proměnná S1P - 03 - Náhodná proměnná - přednáška 8. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_03_Nahod_prom.pdf
SP3 - 02 - Regulární systém SP3 - 02 - Regulární systém hustot 4. 10. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_02_Regularni_system.pdf
S1P - 02 - podm. prav. - spolehlivost soustav S1P - 02 - Podmíněná pravděpodobnost - spolehlivost soustav - přednáška 25. 9. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_02_Pod_prav_Spoleh.pdf
SP3 - 01 - Odhady parametrů SP3 - 01 - Odhady parametrů - přednáška 20. 9. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_01_Odhady_parametru.pdf
SP3 - 00 - Připomenutí pojmů SP3 - 00 - Připomenutí pojmů z S1P a SP2 20. 9. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
SP3 - Pravděpodobnost a statistika III
SP3_00_Pripom_pojmu.pdf
S1P - 01 - Náhodný jev, Pravděpodobnost S1P - 01 - Náhodný jev, Pravděpodobnost - přednáška 18. 9. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_01_Nahod_jev_Pravd.pdf
S1P - 00 - Popisná statistika S1P - 00 - Popisná statistika - přednáška 18. 9. 2017
doc. RNDr. Libor ŽÁK, Ph.D.
s1p - Pravděpodobnost a statistika I
S1P_00_Popis_stat.pdf