Název Popis Vloženo/Vložil Určeno pro kurz Soubor
šroubové plochy 17 zkrácená přednáška ze šroubových ploch 12. 12. 2017
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
šroubovéPlochy-Zkrácené.doc
zadání rysů pro šk. rok 2017/18 - oprava zadání rysů pro 1pg 9. 11. 2017
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
Vypracování2017rysu1PGzmena.doc
křivky obecné vlastnosti křivek a technické křivky 19. 10. 2016
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
Obecné vlastnosti křivek2.rtf
3. přednáška Kuželosečky - ohniskové vlastnosti, hyperoskulační kružnice 12. 10. 2016
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
kuželosečkyRTF.rtf
křivky a transformace - 2. přednáška křivky a matice rovinných transformací 5. 10. 2016
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
Křivky a transformace.rtf
první přednáška pro 1B Euklidovský prostor 23. 9. 2016
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
Euklidovský prostor.rtf
šroubové přímkové a cyklické plochy klasifikace přímkových a cyklických ploch, obrázky ploch i jejich rovinných řezů 4. 1. 2016
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
Šroubové plochy.docx
rotační plochy speciální rotační plochy - anuloid a rotační kvadriky 4. 1. 2016
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
ROTAČNÍ PLOCHY.docx
průnik přímky s tělesem ukázky průniku přímky s tělesem, ev. průsečíků přímky s plochou 4. 1. 2016
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
Průnik přímky s tělesem.docx
rovinný řez jehlanem řez čtyřbokého jehlanu obecnou rovinou v MP pomocí kolineace 4. 1. 2016
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
Řez jehlanem.docx
Elementární tělesa - řez hranolem Rovinný řez čtyřbokým hranolem užitím afinity 4. 1. 2016
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
Řez hranolem.docx
matice rotace v 3D Matice rotace kolem os x, y a z v 3D prostoru - pro výpočet rovnic rotačních ploch u zkoušky z 1PG. Podobně matice šroubování - poslední sloupec vyjádří posunutí ve směru příslušné osy. 4. 1. 2016
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
ROTAČNÍ PLOCHYmatice.docx
prostá cykloida konstrukce části prosté cykloidy 22. 10. 2015
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
Konstrukce části prosté cykloidy.docx
kinematická geometrie názorné obrázky rovinné kinematické geometrie 22. 10. 2015
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
KINEMATICKÁ GEOMETRIE.docx
Kuželosečky Základní vlastnosti kuželoseček 12. 10. 2015
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
KUŽELOSEČKY.docx
zápočet a rysy z 1pg 2015/16 podmínky zápočtu a návod k zhotovení rysů pro rok 2015/16 22. 9. 2015
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
zápočet1pgRysy152016.docx
osnovy 1pg pro 1B 2014/15 Osnovy přednášky Dr. Chvalinové pro př. sk. 1B v roce 2014/15 22. 9. 2014
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
Osnovy 1pg1415.docx
Zkouška z 1PG Obsah zkoušky (všech tří částí) z 1PG ve šk.roce 2015/16 pro přednáškovou skupinu 1B. 4. 12. 2012
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
Obsah zkousky 2012 Chval.doc
pohyb - výpočty Výpočty v kinematické geometrii 17. 10. 2012
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1PG - Počítačová geometrie a grafika
Pohyb.doc
Rozvinutelné plochy - úvod Klasifikace a Catalanova věta 14. 1. 2008
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
Rozvinutelné plochy úvod.tif
Cyklické šroubové plochy Pokračování šroubových ploch - ukázky řezů cyklických šroubových ploch. 11. 1. 2005
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
CYKLICKÉ ŠROUBOVÉ PLOCHY.doc
Přímkové šroubové plochy Přímkové šroubové plochy - tři příklady na řezy: rovinou rovnoběžnou s nárysnou, procházející osou, nebo kolmou k ose. 7. 1. 2005
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
PŘÍmkovéŠrPlo.doc
Šroubové plochy Úvod do šroubových ploch 6. 1. 2005
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
šrouboplochy[1].doc
Rozvinutelné plochy 6 Rozvinutelné plochy - 6. část - rozv. šroubová plocha 23. 12. 2004
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
rozv7.doc
Rozvinutelné plochy 5 Rozvinutelné plochy - 5. část 23. 12. 2004
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
rozv6.doc
Rozvinutelné plochy 4 Rozvinutelné plochy - 4. část 23. 12. 2004
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
rozv5.doc
Rozvinutelné plochy 3 Rozvinutelné plochy - 3. část 23. 12. 2004
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
rozv4.doc
Rozvinutelné plochy 2 Rozvinutelné plochy - 2. část 23. 12. 2004
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
rozv2.doc
Rozvinutelné plochy 1 Rozvinutelné plochy - 1. část 23. 12. 2004
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
Rozv1.doc
Přechodové plochy Přechodové plochy - kombinace rozvinutelných ploch 23. 12. 2004
RNDr. Ludmila CHVALINOVÁ, CSc.
1kg - Konstruktivní a počítačová geometrie
PŘECHODOVÉ PLOCHY.doc