Název Popis Vloženo/Vložil Určeno pro kurz Soubor
Požadavky ke zkoušce z Numerických metod II (matematické inženýrství) Okruhy otázek pro zkoušku z Numerických metod II 1. 5. 2018
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
sn2 - Numerické metody II
NM2K18.pdf
Numerické metody pro řešení diferenciálních rovnic Počáteční a okrajové úlohy pro ODR, LPDR2: stacionární ve 2D, nestacionární v 1D 1. 5. 2018
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
3NU - Numerické metody II
Num3.pdf
Vybrané statě z numerických metod Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic, řešení soustav lineárních rovnic metodou nejmenších čtverců, numerické derivování a integrování, výpočet vlastních čísel a vektorů. 3. 4. 2018
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
sn1 - Numerické metody I
NM1Mating.pdf
Výpočtová dynamika tekutin Eulerovy a Navierovy-Stokesovy rovnice, numerické řešení metodou konečných objemů, nespojitou Galerkinovou metodou a metodou konečných prvků. 9. 1. 2018
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
Smm1.pdf
Mating: zkouška smm, 2017/18 seznam otázek ke zkoušce z proudění, 2017/18 11. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
CFDZk17.pdf
Mating: zkouška sn1, 2017/18 seznam otázek ke zkoušce z numreriky I, 2017/18 11. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
sn1 - Numerické metody I
Nm1Zk17.pdf
Numerické metody I pro Matingy Řešení soustav lineárních rovnic, aproximace funkcí, numerické integrování a derivování, řešení nelineárních rovnic,optimalizace 11. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
sn1 - Numerické metody I
NUM.pdf
Úkol 1E-Godunov 1D Eulerovy rovnice, Godunovovy numerické toky 5. 12. 2017
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
CFDGod.pdf
Požadavky ke zkoušce z numerických metod 2Nu, 2016/17 Organizace zkoušky, požadavky pro praktickou a teoretickou část 2. 5. 2017
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
2nu - Numerické metody I
NM1ZK17.pdf
Úkol 1E, proudění Text zadání 15. 11. 2016
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
CFDDu1DE.pdf
Riemann a Godunov Shock tube problem, přesně a Godunovovy metody 25. 10. 2016
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
Riemann_Godunov.zip
Úkol 4, proudění Text zadání 25. 10. 2016
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
CFDDU4.pdf
Úkol 9, proudění Text zadání a programy 24. 11. 2015
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
CFDDU9xx.ZIP
Algoritmy metody konečných prvků Algoritmy metody konečných prvků 6. 5. 2010
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
sn3 - Numerické metody III
MKP.pdf
Cleve B. Moler: Numerical Computing with MATLAB Elektronická verze knihy, volně dostupná na adrsese http://www.mathworks.com/moler 25. 9. 2007
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
sn1 - Numerické metody I
MolerVSM.zip