Název Popis Vloženo/Vložil Určeno pro kurz Soubor
Numerické metody pro řešení diferenciálních rovnic Počáteční a okrajové úlohy pro ODR, LPDR2: stacionární ve 2D, nestacionární v 1D 29. 5. 2017
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
3NU - Numerické metody II
Num3.pdf
Matematické metody v teorii proudění Rovnice proudění, hyperbolické rovnice, numerické řešení Eulerových a Navierových-Stokesových rovnic 22. 5. 2017
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
Smm1.pdf
Požadavky ke zkoušce z Numerických metod II (matematické inženýrství) Okruhy otázek pro zkoušku z Numerických metod II (matematické inženýrství) 2. 5. 2017
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
sn2 - Numerické metody II
NM2K17.pdf
Požadavky ke zkoušce z numerických metod 2Nu, 2016/17 Organizace zkoušky, požadavky pro praktickou a teoretickou část 2. 5. 2017
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
2nu - Numerické metody I
NM1ZK17.pdf
Numerické metody pro MATING Základní numerické metody pro MATING 4. 4. 2017
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
sn1 - Numerické metody I
NUM.pdf
Vybrané statě z numerických metod Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic, řešení soustav lineárních rovnic metodou nejmenších čtverců, numerické derivování a integrování, výpočet vlastních čísel a vektorů. 21. 2. 2017
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
sn1 - Numerické metody I
NM1Mating.pdf
Mating: proudění, požadavky ke zkoušce 2016/17 Seznam otázek ke zkoušce 2016/17 13. 12. 2016
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
CFDZk16.pdf
Mating: požadavky ke zkoušce z Numerických metod I, 2016/17 Požadavky ke zkoušce z Numerických metod I, 2016/17 12. 12. 2016
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
sn1 - Numerické metody I
Nm1Zk16.pdf
Úkol 1E, proudění Text zadání 15. 11. 2016
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
CFDDu1DE.pdf
Riemann a Godunov Shock tube problem, přesně a Godunovovy metody 25. 10. 2016
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
Riemann_Godunov.zip
Úkol 4, proudění Text zadání 25. 10. 2016
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
CFDDU4.pdf
Numerical modelling in computational fluid dynamics Rovnice proudění, hyperbolické úlohy, Eulerovy rovnice a jejich řešení metodou konečných objemů 18. 9. 2016
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
cfl.pdf
Řešení Navierových-Stokesových rovnic metodou tlakových korekcí Algoritmus SIMPLE pro numerické řešení Navierových Stokesových rovnic 15. 12. 2015
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
Proudeni.pdf
Úkol 9, proudění Text zadání a programy 24. 11. 2015
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
CFDDU9xx.ZIP
Mating: nespojitá Galerkinova metoda Mating: nespojitá Galerkinova metoda 12. 1. 2015
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
DGmain.pdf
Výpočtová aeroakustika, the Finite Point Method Výpočtová aeroakustika, the Finite Point Method 26. 4. 2012
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
AkuM.pdf
Řešení Navierových-Stokesových rovnic metodou konečných prvků. Popis algoritmu 5. 12. 2011
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
ZAs1.pdf
Algoritmy metody konečných prvků Algoritmy metody konečných prvků 6. 5. 2010
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
sn3 - Numerické metody III
MKP.pdf
Řešení nestlačitelného proudění tekutin metodou spektrálních prvků Algoritmus pro stacionární Navierovy Stokesovy rovnice 4. 12. 2008
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
smm - Matematické metody v teorii proudění
Stk.pdf
Cleve B. Moler: Numerical Computing with MATLAB Elektronická verze knihy, volně dostupná na adrsese http://www.mathworks.com/moler 25. 9. 2007
doc. RNDr. Libor ČERMÁK, CSc.
VSM - ???
MolerVSM.zip