Ředitel ústavu
Sekretářka ředitele
Tajemník pro provoz
Tajemník pro výuku
Tajemník pro oborové studium
Ekonomická pracovnice
Knihovnice
Technický pracovník

Odbor algebry a diskrétní matematiky

Vedoucí odboru

Odbor matematické analýzy

Vedoucí odboru

Interní doktorandi

151987@vutbr.cz tel.: +2553   A1/1918 Školitel : prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc.
144846@vutbr.cz tel.: +2726   A3/612 Školitel : Ing. Josef Bednář, Ph.D.
y133262@stud.fme.vutbr.cz tel.: +2553   [K4] E229 Školitel : RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
y133264@stud.fme.vutbr.cz tel.: +2726   A3/612 Školitel : Ing. Josef Bednář, Ph.D.
y137299@stud.fme.vutbr.cz tel.: +2553   [K4] E229 Školitel : RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
151717@vutbr.cz tel.: +2553   A1/1918 Školitel : doc. Mgr. Zuzana Hubnerová, Ph.D.
y174169@stud.fme.vutbr.cz tel: +2553   Kolejní 4, E229 Školitel : prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
y125766@stud.fme.vutbr.cz tel.: +2726   A3/612 Školitel : RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
y115877@stud.fme.vutbr.cz tel.:+2553   Kolejní 4, E229 Školitel : doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.
Jiri.Novak2@vutbr.cz tel.: +2553   A1/1918 Školitel : doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.