Rozvrh zaměstnance
Den 7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
pondělí m1 m1 m1 m1
úterý m1 m1 seminář seminář m1 m1 m3 maple m3 maple
středa
čtvrtek m1 m1 m1 m1
pátek m1 m1 m1 m1
Vysvětlivky
 Cvičení   Přednáška   Konzultace   Pobyt v ústavu   Jiná aktivita