Rozvrh zaměstnance
Den 7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
pondělí
úterý
středa A1/1823 sn1 A4/616 sn1 A4/616 1M P3 1M P3
čtvrtek A1/1823 sn1 A1/1843 sn1 A1/1843 3m A4/615 3m A4/615
pátek 1M P3 1M P3 3m U1 3m U1 3m U1 3m A4/415 3m A4/415 3m A4/415
Vysvětlivky
 Cvičení   Přednáška   Konzultace   Pobyt v ústavu   Jiná aktivita