Rozvrh zaměstnance
Den 7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
pondělí Seminář MU Seminář MU Seminář MU 1M-A, 2M-A 1M-A, 2M-A
úterý Seminář FSI Seminář FSI 2NU 2Nu BM BM
středa 2NU-A 2NU 2NU 2NU 2NU
čtvrtek 1M-A, 2M-A 1M-A, 2M-A 1M-A, 2M-A Senát FSI Senát FSI Senát FSI
pátek
Vysvětlivky
 Cvičení   Přednáška   Konzultace   Pobyt v ústavu   Jiná aktivita