Rozvrh zaměstnance
Den 7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
pondělí Seminář MU Seminář MU Seminář MU 2M, P2 2M, P2 2M, P2
úterý Seminář FSI Seminář FSI 1M-A 1M-A 2nu, 615 2nu, 615
středa 2M-A 2M-A 2NU-A 2NU-A
čtvrtek
pátek
Vysvětlivky
 Cvičení   Přednáška   Konzultace   Pobyt na ústavu   Jiná aktivita