Rozvrh zaměstnance
Den 7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
pondělí 1M D34 R 1M D34 R 1M D35,36 314a 1M D35,36 314a
úterý 1M G53 304 1M G53 304 1M C25 305 1M C25 305 1M OKM P2 1M OKM P2
středa 1M C25 304 1M C25 304 konzultace konzultace 1M D34 U3 1M D34 U3 1M D35,36 304 1M D35,36 304
čtvrtek 1M G53 303 1M G53 303
pátek
Vysvětlivky
 Cvičení   Přednáška   Konzultace   Pobyt v ústavu   Jiná aktivita