Rozvrh zaměstnance
Den 7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
pondělí 2m B13 U1 2m B13 U1
úterý 2m B11 502 2m B11 502 2m D34 304 2m D34 304
středa bct mat2 P12 CH bct mat2 P12 CH bm G54 U2 bm G54 U2 konzultace konzultace 2m B13 U4 2m B13 U4 2m B11 303 2m B11 303
čtvrtek 2m D34 201 2m D34 201
pátek
Vysvětlivky
 Cvičení   Přednáška   Konzultace   Pobyt v ústavu   Jiná aktivita