Rozvrh zaměstnance
Den 7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
pondělí seminář ________ PřF MU 3M - Maple _______ A4/615 3M - Maple _______ A4/615
úterý 1M - FCH ________ P8 1M - FCH ________ P8 1M ________ A4/303 1M ________ A4/303
středa A1/1828 A1/1828 3M - Maple _______ A4/615 3M - Maple _______ A4/615 1M ________ A4/304 1M ________ A4/304
čtvrtek 1M ________ A4/304 1M ________ A4/304 1M ________ A5/U3 1M ________ A5/U3 1M - FCH ________ P8 1M - FCH ________ P8
pátek 3M-K ________ P5 3M-K ________ P5 3M-K ________ P5 3M-K ________ P5 3M-K ________ P5
Vysvětlivky
 Cvičení   Přednáška   Konzultace   Pobyt v ústavu   Jiná aktivita