Rozvrh zaměstnance
Den 7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
pondělí seminář MU seminář MU
úterý 2m, U1, 1D/33 2m, U1, 1D/33 A1/1838 A1/1838
středa SA0, U2 SA0, U2
čtvrtek 2m, U2, 1D/33 2m, U2, 1D/33 2M, P2, C 2M, P2, C 2M, P2, C bm, U1, 1F/43 bm, U1, 1F/43
pátek
Vysvětlivky
 Cvičení   Přednáška   Konzultace   Pobyt v ústavu   Jiná aktivita