Rozvrh zaměstnance
Den 7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
pondělí Seminář, PřF MU Seminář, PřF MU A1/1838 A1/1838 2m, 1D/36, U6 2m, 1D/36, U6
úterý
středa SA0, 2eMAI/1, 2eMAI/2, U6 SA0, 2eMAI/1, 2eMAI/2, U6
čtvrtek 2m, 1D/36, A4/303 2m, 1D/36, A4/303 2M, D, P2 2M, D, P2 2M, D, P2
pátek
Vysvětlivky
 Cvičení   Přednáška   Konzultace   Pobyt na ústavu   Jiná aktivita