Rozvrh zaměstnance
Den 7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
pondělí so2 přednáška A1 1843 so2 cvičení UM 1940 cm cvičení U7 cm cvičení U7 0om A4 616
úterý EK AS VUT, LK AS VUT AS VUT malá zasedací místnost velká zasedací místnost Antonínská 1 Rektorát
středa cm cvičení U6 A1 1940 cm cvičení U5 sfi přednáška 616 sfi cvičení
čtvrtek cesta Brno-Praha UP RVŠ Karolinum Praha P RVŠ Praha nebo seminář KPMS MFF UK Karolinum nebo Sokolovská 1 UK Praha cesta Praha-Brno AS FSI nebo FK AS FSI zasedací místnost děkana
pátek 9omp přednáška U2
Vysvětlivky
 Cvičení   Přednáška   Konzultace   Pobyt v ústavu   Jiná aktivita