Rozvrh zaměstnance
Den 7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
pondělí A3/712 3Nu, A4/614, 2A/6 3Nu, A4/614, 2A/6 3Nu, A4/614, 2B/15 3Nu, A4/614, 2B/15
úterý
středa 2Nu, Q/P1, sudý 2Nu, Q/P1, sudý SN2, U7, 3eMAI/1, 3eMAI/2, VNM2P SN2, U7, 3eMAI/1, 3eMAI/2, VNM2P
čtvrtek
pátek
Vysvětlivky
 Cvičení   Přednáška   Konzultace   Pobyt v ústavu   Jiná aktivita