Rozvrh zaměstnance
Den 7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
pondělí M2 FCH M2 FCH M2 FSI M2 FSI
úterý seminář seminář BP/DP BP/DP
středa
čtvrtek M2 FSI M2 FSI VTR VTR 9ma 9ma
pátek VTR - K VTR - K VTR - K
Vysvětlivky
 Cvičení   Přednáška   Konzultace   Pobyt v ústavu   Jiná aktivita