Rozvrh zaměstnance
Den 7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
pondělí M3 C1 U1 M3 C1 U1 M3 C1 U1 M3 C1 U1 M3 C1 U1 M3 C1 U1 A1/1828 A1/1828
úterý M3 C2a A4/615 sudý M3 C2a A4/615 sudý A1/1828 A1/1828 M3 C1 A4/415 M3 C1 A4/415 M3 C1 A4/415
středa
čtvrtek AS FSI 21. 9. a pak asi za měsíc AS FSI 21. 9. a pak asi za měsíc
pátek
Vysvětlivky
 Cvičení   Přednáška   Konzultace   Pobyt v ústavu   Jiná aktivita