Rozvrh zaměstnance
Den 7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
pondělí Sport Sport 0SS A4/616 0SS A4/616
úterý 0SS A4/616 0SS A4/616 0SS A4/616 0SS A4/616
středa
čtvrtek Seminář stochastické optimalizace UK Praha
pátek
Vysvětlivky
 Cvičení   Přednáška   Konzultace   Pobyt v ústavu   Jiná aktivita