Rozvrh zaměstnance
Den 7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
pondělí do 11:15 PřF MU PřF MU PřF MU
úterý A1/1842 7.3;21.3;4.4;11.4;18.4 A1/1842 7.3;21.3;4.4;11.4;18.4 BMII A4/303 BMII A4/303
středa
čtvrtek PřF MU PřF MU PřF MU PřF MU PřF MU PřF MU
pátek PřF MU PřF MU PřF MU PřF MU PřF MU PřF MU
Vysvětlivky
 Cvičení   Přednáška   Konzultace   Pobyt v ústavu   Jiná aktivita