Rozvrh zaměstnance
Den 7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
pondělí
úterý
středa Sport CESA Sport CESA
čtvrtek 4M - A4/202 4M - A4/202
pátek
Vysvětlivky
 Cvičení   Přednáška   Konzultace   Pobyt na ústavu   Jiná aktivita