Rozvrh zaměstnance
Den 7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
pondělí Seminář, PřF MU Seminář, PřF MU
úterý 3M, U4 3M, U4 3M, U4 3M, U1 3M, U1 3M, U1
středa 3M, U7 3M, U7 3M, U7 konzultace 3M, P2 3M, P2 3M, P2
čtvrtek
pátek
Vysvětlivky
 Cvičení   Přednáška   Konzultace   Pobyt v ústavu   Jiná aktivita