| Mapa serveru | Fakulty VUT | česky english 

Double Diploma

Vysoké učení technické v Brně má uzavřenu smlouvu o akademické spolupráci s italskou univerzitou Universita degli Studi dell'Aquila. Konkrétně jde o realizaci mezinárodního magisterského studia v oboru Matematické modelování v inženýrství.

Komu je program určen:

 • studentům magisterského programu Aplikované vědy v inženýrství oboru Matematické inženýrství (z VUT v Brně)
 • studentům oboru Matematicko-fyzikální modelování pro inženýrství (z Univerzity L'Aquila)

Cíle tohoto programu:

 • prohloubení vztahů mezi oběma institucemi
 • dosažení mezinárodní úrovně vzdělávání
 • udělení dvojitého diplomu - Double Diploma (studentům, kteří úspěšně absolvují mezinárodní výuku podle dispozic uvedených ve smlouvě a v technické příloze pro příslušný školní rok, bude vydán magisterský diplom jak italskou univerzitou, tak i naším VUT v Brně)

Diplom udělovaný Univerzitou L'Aquila

Kteří studenti mohou vycestovat:

 • studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia
  • absolvují v Itálii předposlední rok studia
  • výuka bude probíhat v angličtině
  • pro získání dvojitého diplomu je třeba, aby během studia v Itálii získali všechny předepsané kredity a aby obhajoba diplomové práce v posledním ročníku studia proběhla před mezinárodní komisí

Ubytování:

 • zajištěno a hrazeno Univerzitou L'Aquila  

V ak. roce 2013/14 v na University of L'Aquila studují:

 • Bc. Jitka Ježková
 • Bc. Michal Bahník

Konkrétní informace vám mohou poskytnout také studenti, kteří v Itálii studovali v ak. roce 2012/13:

 • Helena Paschkeová
 • Jakub Kůdela
 • Tereza Brožová
 • Anežka Kolbábková
Osoby odpovědné za realizaci:
 • prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. - ředitel Ústavu matematiky FSI VUT v Brně
 • prof. Bruno Rubino - ředitel Katedry čisté a aplikované matematiky Fakulty inženýrství University L'Aquila (Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata, Facolta di Ingegneria, Universita degli Studi dell'Aquila)
Oficiální dokumentace projektu Double Diploma:

Absolventi Double Diploma z předchozích let: 

 • Vojtěch Ivičič 2011/12 (1. ročník NMS)
 • Barbora Kučerová 2010/2011 (1. ročník NMS) 
 • Lucie Felixová, Hana Krausová 2009/2010 (1. ročník NMS)

Foto mezinárodní skupiny matematiků, 2013

Foto z výletu k jezeru Lago di Campotosto

Studenti na univerzitě v rámci Erasmu

 • Jana Hrabalová, Ildikó Ficza, Hana Floderová, Lubomír Klimeš, Luboš Pecka, Vladimíra Sladká, Pavla Sladká, Jiří Stejskal 2008/2009 (1. ročník NMS)
 • Lucie Najvarová, Kateřina Perzynová 2008/2009 (2. ročník NMS)
 • Milan Hnízdil, Tomáš Kisela, Karel Pavlů, Alena Pffefferová, Čeněk Šandera, Jan Pokorný, Lukáš Hočák. Vojtěch Turek, Petr Šerák 2007/2008 (2. ročník NMS)
 • Jakub Broukal 2007/2008 (1. ročník NMS)

Budova "Pavilon A", kde probíhala výuka do zemětřesení 6. dubna 2009

Pohled na okolí L'Aquily

 


Tisk článkučlánek mailem
Conference Differential Equation and Applications, September 4-7, 2017, Brno
středa 8. června 2016 od 21:35 na ČT Art