| Mapa serveru | Fakulty VUT | česky english 

Ocenění absolventi Matematického inženýrství
ak. rok 2010/11

Cena děkana byla u příležitosti promocí udělena těmto studentům oboru Matematické inženýrství:

Bc. Jan D R A Ž K A

Bc. Tomáš G R Í S A

Ing. Martin C H A B I Č O V S K Ý

Ing. Zdeněk K O N E Č N Ý

Ing. Lenka Z A V Í R A L O V Á

 Tisk článkučlánek mailem
Hlasování probíhá do 22.11
Park a naučná stezka Kurta Gödela
sobota 11. listopadu
Tradiční podzimní výlet