| Mapa serveru | Fakulty VUT | česky english 

Úspěch v soutěži SVOČ
Hana Druckmüllerová získala 2. místo v sekci Aplikovaná matematika

V česko-slovenském kole soutěže SVOČ o nejlepší studentskou vědeckou práci v matematice, kterou pořádá Česká matematická společnost JČMF a Slovenská matematická spoločnosť JSMF letos na půdě Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostravě ve dnech 26.-28. května, získala
 
Bc. Hana Druckmüllerová
2. místo v sekci S9 a S10  Aplikovaná matematika 
 
v silné konkurenci 15 prací z MFF UK a FJFI ČVUT Praha, FMFI UK a SvF STU Bratislava, PrF UP Olomouce a FAV ZČU Plzeň.
 
Výsledky i abstrakty všech 76 soutěžních prací všech sekcí a další informace lze najít na adrese http://svoc2010.vsb.cz/
 Tisk článkučlánek mailem
Conference Differential Equation and Applications, September 4-7, 2017, Brno
středa 8. června 2016 od 21:35 na ČT Art