| Mapa serveru | Fakulty VUT | česky english 

exkurze na Fakultu chemickou
čtvrtek 6. října v 15:00

Fakulta chemická VUT má zájem o prohlubování spolupráce s Ústavem
matematiky FSI a organizuje dne 6. října 2016 od 15:00 pro studenty
Matematického inženýrství

exkurzi zaměřenou na spolupráci a závěrečné práce

s tématem Fluorescenčně-mikroskopické techniky a související difúze.
Jsou zváni studenti bakalářského a magisterského (případně i
doktorského) stupně.

Společný odchod bude ve 14:50 od budovy A1.

Předběžný zájem hlaste doc. Kurešovi na e-mail kures@fme.vutbr.cz.Tisk článkučlánek mailem
Conference Differential Equation and Applications, September 4-7, 2017, Brno
středa 8. června 2016 od 21:35 na ČT Art