| Server map | Faculties | česky english 

About the Institute

Uploaded by
Name
Sort by
SEARCH

11/14/2017ČERMÁK Libor
Úkol 1E-Roe
1D Eulerovy rovnice, Roeův numerický tok

Download CFDduRoe.pdf (33  KB)
 
11/14/2017ČERMÁK Libor
Výpočtová dynamika tekutin
Eulerovy a Navierovy-Stokesovy rovnice, numerické řešení metodou konečných objemů, nespojitou Galerkinovou metodou a metodou konečných prvků.

Download Smm1.pdf (869  KB)
 
11/7/2017ČERMÁK Libor
Numerické metody I pro Matingy
Řešení soustav lineárních rovnic, aproximace funkcí, numerické integrování a derivování, řešení nelineárních rovnic,optimalizace

Download NUM.pdf (932  KB)
 
11/6/2017ČERMÁK Libor
Vybrané statě z numerických metod
Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic, řešení soustav lineárních rovnic metodou nejmenších čtverců, numerické derivování a integrování, výpočet vlastních čísel a vektorů.

Download NM1Mating.pdf (693  KB)
 
5/29/2017ČERMÁK Libor
Numerické metody pro řešení diferenciálních rovnic
Počáteční a okrajové úlohy pro ODR, LPDR2: stacionární ve 2D, nestacionární v 1D

Download Num3.pdf (787  KB)
 
5/2/2017ČERMÁK Libor
Požadavky ke zkoušce z numerických metod 2Nu, 2016/17
Organizace zkoušky, požadavky pro praktickou a teoretickou část

Download NM1ZK17.pdf (71  KB)
 
123
Conference Differential Equation and Applications, September 4-7, 2017, Brno
Spring Semester 2004/05